Warunki używania lawety.

Ogólne warunki używania autolawet: ( zasady - wynajem autolawet )

 • autolawety należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • najemca w okresie wypożyczenia w pełni odpowiada za powierzony mu sprzęt,
 • osoba prowadząca pojazd powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
 • zakazuje się używania lawet w stanie nietrzeźwości, po spożyciu leków halucynogenych i narkotyków
 • nie wolno przekraczać dopuszczalnej ładowności lawety,
 • wynajęta laweta nie może być użytkowana przez inną osobę niż to było ustalone przy wynajmie
 • za uszkodzenia autolawety spowodowane przez osobę nieuprawnioną do kierowania i użytkowania odpowiada najemca,
 • laweta nie może być używana niezgodnie z przepisami drogowymi, celnymi i innymi,
 • w razie wypadku najemca musi powiadomić niezwłocznie Wynajmującego i policję,
 • najemca powinien natychmiast powiadomić Wynajmującego o wszelkich szkodach związanych z lawetą (pożar, uszkodzenia, kradzież),
 • nie zwrócenie lub sprzedanie autolawet bez wiedzy i zgody wynajmującego stanowi przestępstwo przywłaszczenia wg kodeksu karnego

Profesjonalna piłka nożna warszawa dla każdego.

Nowoczesne pompy ciepła piaseczno do ogrzania twojego domu.

Najlepsze tłumiki ursus do twojego samochodu.

Skuteczne pozycjonowanie stron chorzów dla Twojej firmy.

Certyfikowane kable światłowodowe dla przemysłu.

Dobre strony www internetowe